• Forside
  • Møter i kommunestyret, råd og utvalg

Møter i kommunestyret, råd og utvalg

Møter og saker i kommunestyret og utvalgene

Møter og saker i kommunestyret og utvalgene

Utvalg Antall møter/saker 2021 2020
Kommunestyret Antall møter 9 9
Antall saker 104 125
Politske saker 98 117
Referatsaker 6 8
Formannskap Antall møter 8 11
Antall saker 47 82
Politske saker 47 67
Referatsaker 0 15
Hovedutvalg helse, sosial og omsorg Antall møter 5 7
Antall saker 36 30
Politske saker 22 24
Referatsaker 14 6
Hovedutvalg oppvekst, kultur og kunnskap Antall møter 5 5
Antall saker 20 29
Politske saker 20 27
Referatsaker 0 2
Hovedutvalg teknisk, miljø og næring Antall møter 6 7
Antall saker 37 31
Politske saker 36 30
Referatsaker 1 1
Valgnemda Antall møter 0 8
Antall saker 0 38
Politske saker 0 38
Referatsaker 0 0
Administrasjonsutvalget Antall møter 2 1
Antall saker 3 2
Politske saker 3 2
Referatsaker 0 0
Arbeidsmiljøutvalget Antall møter 4 3
Antall saker 23 19
Politske saker 23 19
Referatsaker 0 0
Ungdomsrådet Antall møter 6 5
Antall saker 36 26
Politske saker 36 21
Referatsaker 0 5
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Antall møter 5 6
Antall saker 44 31
Politske saker 35 28
Referatsaker 9 3
Elderrådet Antall møter 6 7
Antall saker 20 23
Politske saker 20 21
Referatsaker 0 2
Viltutvalget Antall møter 1 1
Antall saker 10 8
Politske saker 10 8
Referatsaker 0 0
Valgstyret Antall møter 4 0
Antall saker 15 0
Politske saker 14 0
Referatsaker 1 0
Klagenemda Antall møter 2 0
Antall saker 5 0
Politske saker 5 0
Referatsaker 0 0
Sum alle politiske utvalg Antall møter 63 70
Antall saker 400 444
Politske saker 369 402
Referatsaker 31 42
Tall fra Elements - kommunens elektronisk arkiv og saksbehandlingssystem

Oversikt over politiske saker

Her finner du oversikt over de sakene som har vært oppe i 2021 og hvem som sitter i de forskjellige råd og utvalg.

https://hustadvika.kommune.no/...

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget er valgt av kommunestyret, og har som oppgave å forestå løpende tilsyn med den kommunale forvaltningen. Målet er å gi innbyggerne tillit til at den offentlige forvaltningen fungerer best mulig. Det vil blant annet si å følge opp at kommunen følger regelverk og har effektiv ressursutnyttelse, samt at politiske vedtak blir fulgt opp av administrasjonen.

Kontrollutvalgets møter er åpne for publikum

Medlemmer i kontrollutvalget

Kontrollutvalget i Hustadvika kommune består av fem medlemmer som er valgt av kommunestyret. Leder Sigrid Karin Gjendem Fjørtoft (H), Aud Oddrun Lindset Drågen (Sp), Jarle Ugelstad Klavenes (Ap), Jon Ivar Bøe (MDG) og Arnfinn Magne Ugelstad (Sv).

Møter i 2021

Kontrollutvalget har vanligvis 6 møter i løpet av et år. Flere av sakene som utvalget behandler går videre til endelig behandling i kommunestyret.

Kontrollutvalget har hatt 7 ordinære møter og i 2021 oversikt over saker og medlemmer finner du her:

https://www.kontrollutvalgromsdal.no/hustadvika.50...