Hjemmebaserte tjenester

Tjenesten består av hjemmesykepleie, hjemmehjelp og personlig assistanse i hjemmet.

Viktige hendelser i 2021:

 • Kreftkoordinator-tjenesten er utvidet for å imøtekomme det stadig økende behovet i kommunen
 • Internundervisning satt i system med både interne og eksterne kursholdere for ansatte i hjemmesykepleien
 • Arbeidstilsynet var på tilsyn
 • Har fast fredagslunsj som ansatte kan kjøpe. Dette som et miljøtiltak
 • Vi har hatt helsebringende og miljørettet tiltak med premiering i etterkant. Gå-konkurranse og morgentrim har vært noen av tiltakene

Forbedringer i 2021:

 • Ansatte har fått ID-kort med bilde
 • Alle faste stillinger i hjemmesykepleien og praktisk bistand er besatt med rett kompetanse i forhold til bemanning- og kompetanseplan
 • Har flere sykepleiere som tar kontakt for at de ønsker å jobbe i hjemmesykepleien
 • Hverdagsmestring og noe vellferdsteknologi har blitt integrert i hjemmesykepleien

Utfordringer i 2021:

 • Koronapandemien
 • Økning i antall tiltak "personlig assistanse i hjemmet"
 • Store utfordringer knyttet til rekruttering av personell i enkelte tiltak
 • Mange ute i permisjon
 • Langtidssykemeldinger
 • Overtid knyttet til sykemeldinger
 • Økt trykk på rutene ute i hjemmesykepleien etter nedleggelse av Farstad omsorgssenter