Kostra-tall 2021 pr innbygger

Beløp pr innbygger

Netto driftsutgifter

Beløp pr innbygger

Frie inntekter

Beløp pr innbygger

Rammtilskudd

Beløp pr innbygger

Skatteinntekter

Beløp pr innbygger

Eiendomsskatt

Administrasjon - Korrigerte brutto driftsutgifter pr innbygger

Grunnskole - Korrigerte brutto driftsutgifter pr innbygger

Barnehage - Korrigerte brutto driftsutgifter pr innbygger

Helse og omsorg - Korrigerte brutto driftsutgifter pr innbygger

Kultur - Korrigerte brutto driftsutgifter pr innbygger

Politisk - Korrigerte brutto driftsutgifter pr innbygger

Plan og byggesak - Korrigerte brutto driftsutgifter pr innbygger

Næringsforvaltning - Korrigerte brutto driftsutgifter pr innbygger

Samferdsel - Korrigerte brutto driftsutgifter pr innbygger

Eiendomsforvaltning - Korrigerte brutto driftsutgifter pr innbygger