• Forside
  • Måloppnåelse i rammeområdene

Måloppnåelse i rammeområdene

Målstyring

Hustadvika kommune rapporterer på rammeområder.

De mål som settes i økonomiplanen blir svart ut under hvert enkelt rammeområde. I flere av rammeområdene er det flere enheter, som skoler, barnehager og institusjoner, og disse har her kommet med sine bidrag.