• Forside
  • Hovedtall - økonomisk utvikling og situasjon

Hovedtall - økonomisk utvikling og situasjon

Kostnadskontroll
Ramme Budsjett Regnskap
Disposisjonsfond
Hustadvika kommune skal ha 5% av driftsinntektene på disposisjonsfond 5% 8,1%
Netto driftsresultat
Hustadvika kommune skal ha 1,75% av driftsinntektene i positivt netto drifstresultat 1,75% 4,6%
Gjeldgrad
Gjeldsgraden skal ikke overstige 100% av brutto driftsinntekt justert for ubrukte lånemidler og gjeld på selvkost. 100% 77,2%

Sykefravær

Nærvær/trivsel
Målbeskrivelse Mål Resultat
Sykefravær
6,5% 10,79%
Kostnadskontroll
Ramme Budsjett Regnskap
Politisk styring
100% 97,31%
Kommunedirektør
100% 102,33%
Samfunnsutvikling
100% 95,60%
Familiens hus
100% 105,34%
Oppvekst felles
100% 105,54%
Kommunale barnehager
100% 103,62%
Skoler
100% 101,97%
Helse og velferd - felles
100% 105,29%
Forebygging, helse og rehabilitering
100% 103,98%
Hjemmebaserte tjenester
100% 98,74%
Institusjoner og omsorgsleiligheter
100% 99,15%
Bofelleskap
100% 99,69%
NAV
100% 98,88%
Kommunalteknikk
Forventet inntekt på 100% av budsjett 100% 80,71%
Bygg og eiendom
100% 106,56%
Plan og byggesak
100% 115,48%
Brann og beredskap
100% 133,24%
Landbruk og miljø
100% 92,95%