Innkjøp

Nordmøre Interkommunale Innkjøpssamarbeid

Hustadvika kommune er medlem av Nordmøre interkommunale innkjøpssamarbeid (NII). Samarbeidet kjører konkurranser og inngår rammeavtaler på vegne av medlemmene. I 2021 er følgende konkurranser gjennomført:

 • Møbelavtale
 • Legemidler og multidose
 • Kontraktsoppfølging legemiddel
 • Kontorrekvisita
 • Renholdsrekvisita
 • Cateringrekvisita
 • Kurs off. anskaffelser

Innkjøpssamarbeidet har beregnet betydelige innsparinger for kommunen etter inngåtte nye avtaler.

Ved årsskiftet har vi 21 rammeavtaler som løper gjennom NII. I tillegg kommer tre avtaler som løper gjennom samarbeidspartnere. Samarbeidspartnerne er Møre og Romsdal fylkeskommune og Ålesund kommune. Det gjelder:

 • Hotellavtale
 • Telefoni - fast og mobil
 • Læremidler og digitale læremidler

Egne avtaler

Ansvaret for innkjøp ligger til økonomiavdelingen. I tillegg til rammeavtaler inngått gjennom NII gjennomfører Hustadvika kommune også konkurranser ved innkjøp av utstyr, biler o.l. Vi har også egne rammeavtaler. Følgende nye avtaler er inngått i 2021:

 • Elektrikertjenester
 • Vaskeritjenester og leietekstiler
 • Praktisk bistand til privat husholdninger (frie brukervalg) - gjelder fra 2022

I tillegg gjelder 7 avtaler som løper fra tidligere på bl.a. kraftlevering og vintervedlikehold.

Ehandel

Ehandel vil si å utnytte elektronisk løsning ved kjøp av varer og tjenester. NII fører statistikk over slike kjøp og Hustadvika kan slik sammenligne seg med de andre kommunene i samarbeidet for å se om vi utnytter systemene godt. Prosenten i denne statistikken viser ikke om på en god måte omfanget av elektroniske innkjøp men gir kun en indikasjon. Ser plansje under.