• Forside
  • Kostra- og effektivitetsanalyse 2021

Kostra- og effektivitetsanalyse 2021

Hustadvika kommune har innhentet en KOSTRA- og effektivitetsanalyse fra Telemarksforskning for kommunen for 2021. Rapporten er basert ureviderte regnskap fra landets kommuner.

Denne rapporten viser at Hustadvika kommune har 29,5 millioner i korrigert utgiftsnivå i forhold til landsgjennomsnittet for 2021. Dette er en nedgang fra 34,5 millioner i 2020. Det er en nedgang på kommunehelse (5,8 mill.), grunnskole (6,1 mill.) og administrasjon (2,9 mill.). De største økningene finner vi i barnehage (3,6 mill.), pleie og omsorg (2,6 mill.) og barnevern (2,4 mill.).

De områdene Hustadvika kommune bruker mest penger i forhold til andre kommuner er grunnskole (26,8 mill.), pleie og omsorg (19,2 mill.) og barnehage (11,1 mill.).