• Forside
  • IKT, kommunikasjon og arbeidsmarkedet

IKT, kommunikasjon og arbeidsmarkedet

IKT-arbeidet i Hustadvika kommune

Hjemmekontor og Korona

Også 2021 har vært preget av nedstigning og mange ansatte på hjemmekontor, dette kan være krevede for sikkerheten i organisasjonen. Vi har hatt flere eksempler på at dette blir forsøkt utnyttet, men vi har heldigvis ikke hatt alvorlige hendelse som følge av dette.

Sikkerhetsarbeid

Hendelsene i Østre Toten på starten av året satte en agenda for alle landets kommuner, der en satte sikkerheten i de tekniske systemene ekstra på dagsorden. Dette gjorde for oss at vi har brukt mye tid på herding av systemer, og oppdatering av løsningene vår for å være bedre forberedt i forhold til trusselen om "ransomware" og eksfiltrering av data. Vi har også gjennomført ett kurs i regi av IKAMR innenfor Informasjonssikkerhet for alle våre ansatte. Sikkerhetsarbeidet er pågående og antallet trusler og trussel aktører er sterkt økende, dette er ett kappløp mellom de som lager sikkerhetsløsninger og de som prøver å finne feil i programvare og åpninger i systemene.

Helseplattformen

Hustadvika kommune skal innføre Helseplattformen i organisasjonen i Q2 2023. Forberedelsene før denne innføringer en mange og relativt omfattende både teknisk og organisasjonsmessige, og det har vært krevende å henge med på alle de tidsfristene som har vært gitt i forbindelse med oppstarten av dette arbeidet. Samarbeidet mellom Innføringsleder og IKT-avdelingen har gått bra, og dette har hjulpet oss å være Ajour i forhold til fristene vi har fått.

Infrastruktur

I 2021 fikk godkjent på NKOM midler. Dette er offentlige tilskuddsmidler til bredbåndsutbygging. Dette gjør at vi kan tette enda et sort hull i fiber dekningen i kommunen. Denne gangen er det fra Svanviken til kommunegrensa mot Gjemnes som skal bygges. Vi regner med at utbygger starter dette arbeidet sommeren 2022. Kommunen har nå nesten 100 % dekning på fiber til kommunale bygg, og også en bra dekning ellers i kommunen. Dette er viktig også å tilby innbyggerne bedre digitale tjenester. Vi har også jobbet med tilbydere av mobilt bredbånd for å få en bedre dekning, men dette har vist seg å være vanskeligere enn forvantet i 2021. Det er viktig for kommunen å ha god dekning på mobilt bredbånd i hele kommune, spesielt i forhold til å kunne tilby gode og digitale tjenester, bland annen innenfor velferdsteknologi.

Kommunikasjon

Digitale medier

Vi jobber året rundt med innholdet på hjemmesiden www.hustadvika.kommune.no Vi har som mål at alt av innhold skal være oppdatert til enhver tid. Vi har bygd opp siden slik at artiklene som presenterer tjenestene våre skal være mest mulige like og gjenkjennbare for de som bruker siden. Tjenesteartiklene sier noe om hva du får av tjenester og hvordan du går frem for å motta tjenesten, hvem som kan få tilbudet, søknadsfrister, priser og hvordan du går frem for å klage. Vi legger også ut viktig og nyttig informasjon om det som skjer i kommunal regi.

Hjemmesiden har gått fra å være en tradisjonell informasjonskanal til å bli et sted innbyggerne og andre kan benytte seg av våre selvbetjeningsløsninger hele døgnet. Nettsidene har blitt et sentralt verktøy til å oppnå bedre kundeservice og økt effektivisering for både innbyggere og ansatte. Nyheter som legges ut på siden deler vi også på kommunens Facebook-side.

2021 ble som i 2020 et helt spesielt år med tanke på informasjon. Kommunens hjemmeside har vært veldig sentral med formidling av lokal og nasjonal koronainformasjon. Retningslinjene endret seg ofte, og da var det viktig at hjemmesiden til enhver tid var oppdatert. Innbyggerne våre skulle føle seg trygge på at informasjonen på hjemmesiden var korrekt. Vi valgte å legge ut informasjon om status i kommunen nesten daglig. Der la vi ut hvor mange som hadde testet seg, hvor mange som hadde fått negative svar, positive svar, hvor mange som ventet på svar, hvor mange som var i karantene og hvor mange som var i isolasjon. Dette er informasjon innbyggerne våre har vært opptatt av, med flere tusen besøkende hver dag.

I 2021 ble hjemmesiden besøkt av rundt 7000 unike brukere hver dag i midtuke, og rundt 5000 på helg. Dette er en veldig stor oppgang fra 2019, men også en stor oppgang fra koronaåret 2020.

Sidene med mest besøk i 2021 var:

  • Alle sidene med informasjon om korona-pandemien
  • Ledige stillinger
  • Innsyn (politiske sakspapirer)
  • Finn ansatt
  • Innsyn (elektronisk postjournal)

Sosiale medier

Hustadvika har egen Facebook-side med ca. 3200 følgere. Her deler vi blant annet nyttig og viktig informasjon om det som skjer i kommunen vår, minner om tidsfrister for å søke om kommunale tjenester og deler hyggelige hendelser som skjer rundt om i enhetene våre.

Instagram

Kommunen har egen Instagramkonto med ca 2200 personer. Kontoen inneholder bilder og videosnutter av den flotte kommunen vår, der vi etter avtale deler bilder/snutter lagt ut av flinke hobbyfotografer.

Nytt Intranett

I desember lanserte vi nytt intranett for ansatte i Hustadvika kommune. Siden er også tilgjengelig som app på telefonen. Her skal ansatte finne nødvendig informasjon og nyheter som angår dem. Intranettet har blitt godt mottatt, det er fint å ha ett område hvor alt av internt informasjon er samlet.

Arbeidsmarked

Arbeidskommune for bosatte i Hustadvika kommune

Arbeidskommune for bosatte i Hustadvika kommune

Antall 2021 Prosent 2021
Hustadvika 3835 55,41 %
Molde 1973 28,51 %
Aukra 132 1,91 %
Averøy 122 1,76 %
Kristiansund 114 1,65 %
Ålesund 86 1,24 %
Oslo kommune 81 1,17 %
Bergen 68 0,98 %
Sokkelen 60 0,87 %
Stavanger 59 0,85 %
Trondheim 51 0,74 %
Sandnes 33 0,48 %
Sola 20 0,29 %
Gjemnes 18 0,26 %
Rauma 17 0,25 %
Sunndal 17 0,25 %
Vestnes 16 0,23 %
Bærum 14 0,20 %
Ulstein 13 0,19 %
Andre kommuner 192 2,77 %
Antall sysselsatte bosatt i Hustadvika kommune har økt med 145 fra 6776 til 6921 i 2021. Det er en økning på 33 personer som jobber i Hustadvika kommune og 74 personer som jobber i Molde kommune.

Bostedskommune for sysselsatte i Hustadvika kommune

Bostedskommune for sysselsatte i Hustadvika kommune

Bostedkommune for sysseltsatte i Hustadvika Antall 2021 Prosent 2021
Hustadvika 3835 80,50 %
Molde 517 10,85 %
Averøy 103 2,16 %
Aukra 73 1,53 %
Kristiansund 44 0,92 %
Gjemnes 44 0,92 %
Ålesund 15 0,31 %
Tingvoll 12 0,25 %
Andre kommuner 121 2,54 %
Hustadvika kommune har økt antall jobber med 73 fra 4691 til 4764 fra 2020 til 2021. Det er 4764 jobber i Hustadvika kommune, mens det er 6921 sysselsatte bosatt i Hustadvika kommune. Dette utgjør en andel på 68,83% i 2021. Dette er en nedgang fra 69,23% i 2020.