• Forside
  • Kostra- og effektivitetsanalyse 2020

Kostra- og effektivitetsanalyse 2020

Hustadvika kommune har innhentet en KOSTRA- og effektivitetsanalyse fra Telemarksforskning for kommunen for 2020. Rapporten er basert ureviderte regnskap fra landets kommuner.

Denne rapporten viser at Hustadvika kommune har 80,6 millioner i korrigert utgiftsnivå i forhold til landsgjennomsnittet. Dette er en økning fra 76,1 millioner for Eide og Fræna samlet. Den største økningen ser vi på grunnskole (8,1 mill) og pleie og omsorg (7,8 mill). Den største reduksjonen finner vi på administrasjon (5,8 mill) og barnevern (4,9 mill.).