• Forside
  • IKT, kommunikasjon og arbeidsmarkedet

IKT, kommunikasjon og arbeidsmarkedet

IKT-arbeidet i Hustadvika kommune

ROR IKT

Hustadvika kommune står nå ikke lenger alene om sine IT-tjenester. Fra 1.januar 2023 er Hustadvika et fullverdig medlem av det interkommunale IT-samarbeidet ROR-IKT.

Først og fremst har Kundeservice ROR-IKT tatt over brukerstøtten som ytes til Hustadvika, med de samme systemene som har eksistert fra før.

I tiden som kommer, vil ROR IKT jobbe med å overføre tjenester for Hustadvika til felles datamiljø for ROR-IKT. Prosjektet for dette er startet og vil pågå i 2023.

ROR-IKT består i dag av vel 30 ansatte, og yter IT-tjenester til kommunene Aukra, Hustadvika, Molde, Rauma og Vestnes. Molde kommune er den største og er også vertskommune for samarbeidet.

ROR-IKT har avdelinger for Tjenesteutvikling, Drift og Kundeservice.

Avdeling for Kundeservice betjener kommunenes behov for brukerstøtte i form av svar og hjelp på henvendelser via telefon, e-post, Kundeserviceportal eller direkte oppmøte. Vi sørger for informasjon om IT-tjenester for ansatte og drifter en Kompetanseportal der det publiseres e-læringer, artikler og veiledninger til støtte i arbeidet.

Avdeling for Drift sørger for oppdatert, sikker og stabil drift av IT-infrastruktur. Det vil si nettverk, servere og datasenter med alle installerte fagsystemer, styring av PC-er, nettbrett og mobiltelefoner, samt styringen av databrukere og tilganger. De er delt inn i egne team med hver sine ansvarsområder.

Avdeling for Tjenesteutvikling består av rådgivere med ansvar innen hver sine fagsektorer. De er involvert i de ulike faggruppene som består av representanter fra hver kommune som har inngående kjennskap til arbeidet innen sin sektor. Rådgiverne koordinerer aktiviteter knyttet til digitale verktøy som støtter sektoren, og fungerer som strategiske rådgivere for digital transformasjon i tjenesteproduksjonen.

Helseplattformen

Hustadvika kommune skal innføre Helseplattformen i organisasjonen i Q4 2023. Forberedelsene før denne innføringer en mange og relativt omfattende både teknisk og organisasjonsmessige, og det har vært krevende å henge med på alle de tidsfristene som har vært gitt i forbindelse med oppstarten av dette arbeidet. Samarbeidet mellom Innføringsleder og IKT-avdelingen har gått bra, og dette har hjulpet oss å være Ajour i forhold til fristene vi har fått.Kommunikasjon

Digitale medier

Vi jobber året rundt med innholdet på hjemmesiden www.hustadvika.kommune.no Vi har som mål at alt av innhold skal være oppdatert til enhver tid. Vi har bygd opp siden slik at artiklene som presenterer tjenestene våre skal være mest mulige like og gjenkjennbare for de som bruker siden. Tjenesteartiklene sier noe om hva du får av tjenester og hvordan du går frem for å motta tjenesten, hvem som kan få tilbudet, søknadsfrister, priser og hvordan du går frem for å klage. Vi legger også ut viktig og nyttig informasjon om det som skjer i kommunal regi.

Hjemmesiden har gått fra å være en tradisjonell informasjonskanal til å bli et sted innbyggerne og andre kan benytte seg av våre selvbetjeningsløsninger hele døgnet. Nettsidene har blitt et sentralt verktøy til å oppnå bedre kundeservice og økt effektivisering for både innbyggere og ansatte. Nyheter som legges ut på siden deler vi også på kommunens Facebook-side. Vi har også to Instagramkontoer. Hustadvika kommune-kontoen bruker vi til å dele kommunal informasjon på. Opplev Hustadvika-kontoen bruker vi til å poste flotte naturbilder fra kommunen vår. Noen er tatt av ansatte i kommunen, andre bilder spør vi om lov til å re-poste på vår side. Fint å kunne markedsføre den flotte kommunen vår på denne måten også.

I 2020 og 2021 hadde hjemmesiden veldig godt besøk pga korona og stadige endringer i anbefalinger og lovverk. Da lå vi på 7000 unike brukere hver dag i midtuke og noe lavere på helg. I 2022 har besøket naturlig nok gått ned. Rundt 3000 unike brukere besøkte siden hver ukedag, og noe mindre på helg.

Sidene med mest besøk i 2022 var:


Ledige stillinger

Informasjon til ansatte

Innsyn (politiske sakspapirer)

Finn ansatt

Innsyn (elektronisk postjournal)

Sosiale medier

Facebook:

Hustadvika har egen Facebook-side med ca. 3500 følgere. Her deler vi blant annet nyttig og viktig informasjon om det som skjer i kommunen vår, minner om tidsfrister for å søke om kommunale tjenester og deler hyggelige hendelser som skjer rundt om i enhetene våre.

Instagram

Kommunen har egen Instagramkonto som heter Opplev Hustadvika, med flotte bilder som følges av ca 2200 personer. Kontoen inneholder bilder og videosnutter av den flotte kommunen vår, der vi etter avtale deler bilder/snutter lagt ut av flinke hobbyfotografer og bilder tatt av dyktige ansatte i organisasjonen vår.

Vi har også opprettet en mer kommunalt rettet Instagramkonto som i dag har 450 følgere. Her deler vi kommunale nyheter og glimt fra arbeidshverdagen til politikere og ansatte.

Arbeidsmarked

Arbeidskommune for bosatte i Hustadvika kommune

Arbeidskommune for bosatte i Hustadvika kommune

Antall 2022 Prosent 2022
Hustadvika 3821 55,01 %
Molde 1974 28,42 %
Aukra 135 1,94 %
Averøy 109 1,57 %
Kristiansund 101 1,45 %
Bergen 89 1,28 %
Oslo kommune 88 1,27 %
Ålesund 85 1,22 %
Trondheim 72 1,04 %
Sokkelen 71 1,02 %
Stavanger 50 0,72 %
Sandnes 24 0,35 %
Gjemnes 24 0,35 %
Vestnes 22 0,32 %
Sunndal 21 0,30 %
Sola 19 0,27 %
Rauma 16 0,23 %
Bærum 13 0,19 %
Porsgrunn 10 0,14 %
Ulstein 10 0,14 %
Andre 192 2,76 %
Antall sysselsatte bosatt i Hustadvika kommune har økt med 25 fra 6921 til 6946 i 2022. Det er en reduksjon på 14 personer som jobber i Hustadvika kommune ellers er det litt økning for de fleste kommunene rundt Hustadvika.

Bostedskommune for sysselsatte i Hustadvika kommune

Bostedskommune for sysselsatte i Hustadvika kommune

Bostedkommune for sysseltsatte i Hustadvika Antall 2022 Prosent 2022
Hustadvika 3821 79,52 %
Molde 545 11,34 %
Averøy 100 2,08 %
Aukra 70 1,46 %
Kristiansund 50 1,04 %
Gjemnes 42 0,87 %
Ålesund 26 0,54 %
Trondheim 13 0,27 %
Vestnes 12 0,25 %
Andre 126 2,62 %
Hustadvika kommune har økt antall jobber med 41 fra 4764 til 4805 fra 2021 til 2022. Det er 4805 jobber i Hustadvika kommune, mens det er 6946 sysselsatte bosatt i Hustadvika kommune. Dette utgjør en andel på 69,17% i 2022. Dette er en nedgang fra 69,23% i 2021.