• Forside
  • Hustadvika kommune - glimt fra 2022

Hustadvika kommune - glimt fra 2022

I januar var det åpningsfest ved nye Haukås skole!

Ny Haukås skole ble tatt i bruk ved skolestart høst 2021, og alt uteareal ble ferdigstilt før jul. Tirsdag 17. januar i 2022 inviterte skolen til storstilt åpningsfest for alle som hadde lyst å se den nye flotte skolen fra innsida.

Mange tok turen, og elevene ved 6. og 7. trinn gav de besøkende omvisning på alle rom i skolen. Det var gratis kake, kaffe og saft til alle, og muligheter for å kjøpe seg mat og godteri i flere kiosker rundt om på skolen.

Anti jantelov-sangen ble framført før en tydelig stolt rektor Sissel Lyngstad ønsker alle velkommen. Hun takket alle viktige medhjelpere som har vært involvert i arbeidet med ny skole, og gav en ekstra honnør til sina ansatte for deres innsats og fleksibilitet i overgangen fra gammel til ny skole. Hun fortalte også om prosessen fra planlegging til gjennomføring, der en kom frem til gode løsninger underveis gjennom godt samarbeid.

Ordfører Tove Henøen holdt deretter en fin tale – stolt og glad over at skolen nå står her. Hun overrakte et flott bilde av Sissel Stangenes i gave til skolen. Bildet er en del av en serie, der første bilde er gitt til Jendem skole, andre bilde til Sylte skule og nå tredje bilde til Haukås skole.

Blant de mange besøkende var representanter fra totalentreprenør, prosjektledelse og tidligere lærere ved skolen.

Sommeren 2022 var unge sommervikarer i sving i Hustadvika

Sommeren 2022 hadde 29 ungdommer mellom 15 og 18 år fått 2 uker hver med sommerjobb innenfor ulike avdelinger i kommunen. Det kom inn hele 144 søknader, så dette tilbudet ble godt mottatt av ungdommen i Hustadvika!

De første ungdommene begynte allerede i uke 26 og 27. De som har disse sommerjobbene går i tillegg til vanlig arbeidskraft. Ungdommene får innblikk i arbeidshverdagen på de ulike stedene, deltar i ordinære driftsoppgaver og får ekstraoppgaver innenfor forefallende arbeid og miljøskapende tiltak.

Sommerjobb ved kommunalteknikk

Hanne Stavik har jobbet hos kommunalteknikk. Hanne sier hun har hatt to fine uker, og at hun ble tatt godt imot av de andre ansatte.

"Jeg har vært mest på avdeling for avløp. Der har jeg malt pumpehus, spylt inne i anleggene og vært med rundt i hele kommunen på ulike oppdrag sammen med driftsoperatør Jan Olav Malmedal. De siste dagene har jeg vært sammen med de som jobber på vann. Det har vært lærerike uker og jeg har blitt godt kjent i kommunen. Veldig kjekt å få en liten sommerjobb", sier Hanne.


Spyling av renseanlegg på Eidem

Sommerjobb ved Bøtunet og Auretunet omsorgssenter

På Bøtunet og på Auretunet omsorgssenter har sommervikarene fått vært med på mange ulike oppgaver. De har hjulpet til før, under og etter måltid, gått turer med beboerne, spilt brettspill, hatt høytlesing fra avisa, luket, ryddet ute og malt utemøbler. "Veldig kjekt å ha ungdommene i jobb, dette har vært en positiv opplevelse både for oss og for dem", sier leder ved Bøtunet Hildegunn Julseth Ødegård.

Sommerjobb ved Hjelpemiddelforvaltningen

Amalie Dagfinrud har fulgt Hilde Valberg på hjelpemiddelforvaltningen disse to ukene. Amalie har vært med og montert sykeseng hjemme hos en bruker, og fraktet hjelpemidler som manuelle- og elektriske rullestoler, personløftere/-heis, dostoler, rullatorer, toalettforhøyere, dusjstoler, badekarseter og vært med på testkjøring av minicrossere. Hun har også hjulpet til med å montere trygghetsalarmer. Inne på avdelingen har hun ryddet på verkstedet/kontoret der hun har laget gode og oversiktlige system.

Amalie sier dette om sommerjobben: "Jeg har trivdes her, synes denne arbeidsplassen har vært spennende og synes dagene her har gått veldig fort. Her har jeg fått gjort og vært med på mye forskjellig, lært mye om de forskjellige hjelpemidlene og hvordan montere de opp. Jeg har møtt masse folk og vært omtrent overalt i hele kommunen, noe jeg synes har vært veldig gøy".

Ungdommer i jobb gjennom hele sommeren

Mange flere skal ut i sommerjobb i kommunen før skolen starter igjen. Noen skal bli med vaktmesterne på oppdrag, flere skal jobbe ved sykehjemmene- og omsorgssentrene våre og andre skal bidra på barneavlastninga og jobbe i barnehagene våre.

Mange søkere på 29 stillinger

"Med 144 søkere på 29 stillinger ble det ingen enkel sak å plukke ut hvem som skulle få tilbud om sommerjobb. Vi valgte derfor å benytte oss av loddtrekning ut fra bosted og mulighet for å benytte seg av kollektiv transport. Vi oppfordrer de som ikke fikk jobb i år om å søke igjen til neste år - dette er et prosjekt vi ønsker å fortsette med", sier kommunedirektør Per Sverre Ersvik. Ungdommene får et fint innblikk i hvilke oppgaver kommunen har, og forhåpentligvis trives noen så godt at de ønsker å utdanne seg innenfor de ulike områdene og søker seg jobb i Hustadvika.

I august ble det gjennomført fagdag for alle ansatte innen oppvekst

Tirsdag 16. august 2022 ble det gjennomført fagdag for ca 480 ansatte innen oppvekst i Eidehallen.

Dagens tema var voksenrollen i relasjonsarbeid med barn og unge, og hvordan etablere trygghet og tillit. Tilknytningspsykologene ved Marie Midtsund ledet dagen med plenumsforedrag og refleksjoner i grupper.

Undertemaer på fagdagen var:

  • Hva er trygghet og tillit og hvorfor er det viktig i arbeidet (i barnehager og skoler)?
  • Hva er tilknytning?
  • Hva er virkestoffene i trygge relasjoner?
  • Introduksjon til trygghetsirkelen
  • Når er det vanlig at voksne kan utfordres av barn/elever?
  • Hvordan anvende temaene i trygghetssirkelen for å fremme trygge relasjoner mellom voksne og barn?

Kjekt med faglig påfyll om nyttige temaer før hverdagen startet for fullt igjen over helgen.

I september var det åpning av Jendem skole

Jendem skole hadde offisiell åpning ved ordfører og klipping av snor 29. september 2022.

Aulaen var fullstappet av kommende elever, tidligere elever, foresatte, besteforeldre og bygdefolk. På scenen sto alle elevene på rekke og rad, der de sang og lyttet til rektor og ordførers taler, og de jublet for medelever som gikk foran og ut på løperen for å synge solo og for å vise fram akrobatikk.

Da rektor avdekket, og elevene fikk se det nydelige kunstverket skolen fikk overrakt fra ordfører kunne forsamlingen høre at elevene samstemte sa «Åååå!» før de ble stumme av beundring. Kunstverket heter Edens hage og er utført av Sissel Stangnes. Til slutt klippet ordfører snoren, og erklærte skolen for endelig åpnet! Etter det kunne alle frammøtte nyte deilige kaker som foresatte hadde tatt med.

I november ble det gjennomført strandrydding i Frænfjorden

6. trinn ved Lyngstad og Vevang skole fikk en annerledes skoledag 2. november, med oppmøte på OMYA Hustadmarmor for å være med ut på øyene i Frænfjorden å rydde søppel.

Strandryddedagen er et samarbeid mellom Hustadvika kommune, OMYA Hustadmarmor, Mørenot, Nordmøre og Romsdal Friluftsråd og Hustadvika Adventure. 6. trinn ved alle skolene i kommunen fikk anledning å melde interesse for å bli med på en slik dag, og denne gangen ble det Lyngstad og Vevang skole som fikk muligheten. Mørenot har et stort engasjement i arbeidet med å rydde havet for plast, og støttet strandryddedagen med å spandere buss til og fra skolen.

Ved ankomst ble alle elevene tatt imot av ansatte på OMYA Hustadmarmor, og de fikk utdelt redningsvester, hansker og sitteunderlag. Friluftsrådet stilte med båten "Rigmor" fra Skjærgårdstjenesten og Hustadvika Adventure stilte med sin båt fra ryddeprosjektet de jobber med. De fraktet elevene ut på øyene for å rydde søppel som har drevet i land.

Før utreise hadde Kari Moen ved OMYA Hustadmarmor en HMS-gjennomgang med alle sammen. Patrick Gule i Friluftsrådet har spesielt ansvar for marin forsøpling, og fortalte om panteordningen som finnes gjennom "Stikk UT og plukk!". Pantelapper kan bestilles av alle på Stikkutogplukk.no - der en får 100 kr pr sekk med søppel som leveres inn. 6. trinn ved Lyngstad og Vevang skole får benytte seg av ordningen i dag, og får et fint bidrag i klassekassa si for hver sekk med søppel som kommer i land.

OMYA Hustadmarmor stilte med lunsj ute på øyene til alle sammen. Det blir også en oppfølgingsdag i etterkant med elevene, der en går igjennom funnene som ble gjort og hvilke refleksjoner de har gjort seg etter dagens "fangst" og opplevelser.

Dette er et viktig tiltak i arbeidet med kommunens klima, energi og miljøsatsing. Iver Kjørsvik fra Høyre var initiativtaker til denne dagen, og møtte opp sammen kommunalsjef Lage Lyche og kultursjef Ragnhild Elin Aas. Kommunen jobber med ny klima, energi og miljøplan. Politikerne i Hovedutvalg for teknisk, miljø og næring er løpende orientert om det pågående arbeidet, og det har vært arbeidsmøter med ungdomsrådet og enhetslederne i kommunen der en har diskutert og foreslått ulike tiltak som skal prioriteres de neste åra.

Kommunen har flere viktige roller i arbeidet med å redusere klimagassutslipp, bl.a. som myndighet, eiendomsbesitter, tjenesteyter og samfunnsutvikler. Kommunen, næringslivet, innbyggerne og andre må arbeide sammen for redusere klimaproblemene og ta vare på natur og miljø. En strandryddedag som dette er et godt eksempel på samarbeid mellom ulike aktører som er både nyttig og lærerikt. Tusen takk til OMYA Hustadmarmor, Nordmøre og Romsdal Friluftsråd og Mørenot.