Befolkningsutvikling

Folketallsutvikling

Befolkningen i Hustadvika kommune økte med 38 personer i løpet av 2020, fra 13 279 til 13 317. Det er en økning på 0,29 prosent.

Siden 1992 har det stort sett vært positiv folketilvekst i Hustadvika kommune, bortsett fra 1996, 2003 og 2015. Befolkningsveksten de senere årene kommer som følge av både fødselsoverskudd og nettoinnflytting.

Befolkningsutviklingen i Hustadvika kommune de siste 30 årene

Befolkningsveksten i 2020 skyldes både fødselsoverskudd og nettoinnflytting, med andre ord at flere blir født enn dør, og at flere flytter til kommunen enn flytter fra kommunen.

Fødselsoverskuddet for 2020 var på 18 personer, der 122 ble født og 104 døde. Nettoinnflyttingen i 2020 var på 21 personer, der 500 flyttet til kommunen og 479 flyttet fra kommunen.

Tall fra SSB, tall for de siste 10 årene

Befolkningsutvikling per 1. januar

Befolkningsutvikling per 1. januar
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Folketallet per 1. januar 12 762 12 926 13 090 13 191 13 250 13 184 13 195 13 215 13 233 13 279
Levendefødte 152 150 134 149 149 156 137 143 116 122
Døde 105 83 90 116 120 98 112 98 92 104
Fødselsoverskudd 47 67 44 33 29 58 25 45 24 18
Innflyttinger 667 660 635 620 567 560 592 540 528 500
Utflyttinger 548 563 578 599 663 606 597 567 505 479
Nettoinnflytting 119 97 57 21 -96 -46 -5 -27 23 21
Folketilvekst 164 164 101 59 -66 11 20 18 46 38
Folketallet - utgangen av året 12 926 13 090 13 191 13 250 13 184 13 195 13 215 13 233 13 279 13 317